Com treure tot el partit a Google+

Posted by | novembre 12, 2013 | Social Media | No Comments
Cómo sacar partido a Google+

Deixar de banda la xarxa social impulsada pel gegant de les cerques no sembla una opció intel·ligent. Google+ està en auge i busca el seu espai entre Facebook i Twitter com una opció de referència. Només la importància que dóna Google en les seves cerques als resultats d’aquesta xarxa social ja ens revela la seva importància com una peça important en el posicionament orgànic.

Google+ no és tan sols un simple competidor de Facebook. El gegant de les cerques considera aquesta xarxa social com el nucli central dels seus altres serveis web i una peça essencial del trencaclosques del social media. De fet, ja està integrat dins i al voltant de Gmail, Blogger, Picassa i Youtube.

Des del principi, Google+ va ser dissenyat i desenvolupat per ser visual, integrat i optimitzat per a versions mòbils. En haver crescut en popularitat, ha de ser pres seriosament per tots els professionals del social media marketing. Planificar una estratègia a la que ja és la segona xarxa social més important no s’ha de deixar per demà.

Els objectius de Google per a Google+ estan marcats per la meta principal de millorar l’experiència d’usuari. Això inclou utilitzar la xarxa social per millorar els resultats de cerca, mostrant continguts rellevants, recents i precisos. És a dir: proporcionar en les cerques el contingut que millor satisfaci les expectatives de l’usuari.

El fet abans esmentat és el que justifica la importància del botó “+1”. És la prova de quins són els continguts valorats pels usuaris mentre naveguen per la xarxa o llegeixen blogs. Això afegeix precisió al programari del motor de cerca.

Els objectius de Google per a Google+ estan marcats per la meta principal de millorar l’experiència d’usuari; això inclou utilitzar la xarxa social per millorar els resultats de cerca, mostrant continguts rellevants, recents i precisos.

Esta prueba social que mencionábamos se añade a las ecuaciones usadas por los servidores de Google para continuar haciendo que su motor de búsqueda ayude en lo máximo de lo posible a aquellos que quieran encontrar información. Así que la manera en que funciona el contenido en Google+ es algo parecida a la de Facebook, pero con algunas peculiaridades.

 

Aquesta prova social que esmentàvem s’afegeix a les equacions usades pels servidors de Google per continuar fent que el seu motor de cerca ajudi al màxim possible a aquells que vulguin trobar informació. Així que la manera en què funciona el contingut en Google+ és una mica semblant a la de Facebook, però amb algunes peculiaritats.

 

Els 5 principis que hauríem de tenir en compte a l’hora de crear, publicar i promocionar contingut a Google+ són:

1. Èmfasi en el contingut visual: Les imatges, fotografies i vídeos són molt importants en el contingut que es comparteix.

2. Mantenir un to informatiu: Google+ té un caràcter molt més educatiu i divulgatiu que Facebook. L’actitud dels seus usuaris tendeix a ser més seriosa i busquen continguts més profunds, acudint a Facebook per a aquells amb un aire més informal i d’entreteniment.

3. Actualitzar de manera regular: La freqüència de publicació de continguts varia segons el sector a què pertanyi l’empresa. Per exemple, les pàgines d’entreteniment i mitjans de comunicació necessiten diverses actualitzacions diàries. No obstant això, els negocis B2B (business to business) no necessiten aquest nivell tan alt de freqüència, així que una vegada al dia pot ser que sigui suficient.

4. Fer que el botó de compartir destaqui: Incloure un botó de compartir a Google+ al blog i a la pàgina web fa més fàcil als usuaris compartir el nostre contingut.

5. Usar els hangouts de Google: Els hangouts són una bona manera de compartir els continguts més rellevants. Ofereixen múltiples possibilitats, des de webinars fins a demostracions, passant per sessions de preguntes i respostes.

 

Sens dubte, aplicar aquestes tàctiques i principis pot millorar una estratègia de social media marketing traient-li tot el partit a Google+

 

Comentar

Your email address will not be published.