Publicitat en pantalles digitals, una tendència a l’alça

Posted by | maig 26, 2015 | Creativitat, Creativitat, Publicitat | No Comments

Segons dades d’AIMC Marcas, el món de la publicitat està cada vegada més a l’última a Espanya, aspecte que és percebut per la població de manera notable: un 40% de la població percep que la publicitat al carrer és cada vegada més creativa i innovadora, enfront d’un 16% que està en desacord.

La senyalització digital multimèdia en la publicitat exterior té un impacte notable per a la població, tal com reflecteixen les dades de l’estudi. Els centres comercials i les carreteres són els llocs amb major visibilitat per als ciutadans. La situació de les pantalles digitals és igual de variada que abans de la introducció del digital signage (continguts digitals emesos a través de pantalles), així que el visionat dels anuncis segueix depenent tant de la probabilitat d’exposició de la persona a l’anunci, com de l’interès que susciti l’anunci i la tecnologia en el moment en què s’observa l’anunci.

Els llocs amb major visibilitat

D’acord amb els resultats de l’estudi d’AIMC Marcas, els emplaçaments amb una major penetració són els centres comercials (24,1%), carreteres i carrers (20,7%), el metro (10,4%), les estacions de tren (6,0%) i els aeroports (4,8%).

Digital-Signage

Existeixen diferències de perfil en funció de quin sigui la ubicació de les pantalles: els menors de 45 anys és el perfil més procliu a la publicitat en centres comercials; en el cas de les estacions de tren i metro és més jove (menys de 35 anys); en carrers i carreteres, en tots els grups d’edat és similar, exceptuant els majors de 65 anys. Els valors són més alts en la gent de 25 a 34 anys i de 55 a 64 anys en el cas de la publicitat en pantalles digitals als aeroports.

Noves tecnologies i oci

L’estudi d’AIMC Marcas permet anar més enllà de les dades sociodemogràfiques i destaca que el perfil del públic de la publicitat exterior digital està molt vinculat a les noves tecnologies i als seus diferents usos pel que fa a la resta de la població. Així, entre els impactats per la publicitat de pantalles digitals s’incrementa l’ús diari d’Internet (més de dos terços dels enquestats gairebé 8 punts superior a la del total de la població).

També són més usuaris de les xarxes socials (el 46,2% les consulta almenys una vegada al dia, enfront del 37,4% del total dels espanyols); i més consumidors de vídeos online (el 57,1% ha vist algun en l’últim any, enfront del 46,4% de la població).

Les oportunitats de veure publicitat en pantalles digitals s’incrementen en la mesura en què augmenten les ocasions d’estar enfront del seu estímul i, per tant, fora de casa. L’estudi AIMC Marcas mostra com el target impactat passa com a mitjana 26 minuts més fora de casa que el total de la població. A més, aquest target mostra, en relació a la població total, una major pràctica d’aquelles activitats que impliquen sortir fora de casa: “sortir a passejar” (55,6%), “fer compres” (35,5%) o “anar al cinema/teatre/restaurants” (25,1%).

Comentar

Your email address will not be published.