La recepta de l’èxit? Posa-li doble de creativitat!

Posted by | setembre 25, 2013 | Creativitat, Creativitat | No Comments

Quina és la suculenta recepta de l’èxit? Com podem conquistar l’estómac dels consumidors? La clau està en cuinar a foc lent, amb afecte i amb un ingredient principal que ha d’impregnar tota la nostra estratègia, la creativitat. Solament si incloem aquest important ingredient aconseguirem que les nostres accions i estratègies cridin l’atenció dels consumidors i siguin memorables i impactants.

Durant anys s’ha parlat de creativitat, atribuint-li a aquest terme infinitat de definicions, tant tècniques com col·loquials. Molts consideren que la creativitat només es basa en la idea, a pensar alguna cosa original i cridanera, però la veritat és que la creativitat va molt més enllà.

Molts consideren que la creativitat només es basa en la idea, però la veritat és que la creativitat va molt més enllà

És cert que la creativitat comença a cuinar-se amb un primer ingredient, la idea, però a partir d’aquí s’inicia tot un procés elaborat d’anàlisi i estudi de la informació de partida, dels objectius que volem aconseguir i del sector en el qual s’aplicarà aquesta idea. Una vegada ben bullit tot, és necessari treure els “llardons”, aquelles parts que no encaixin amb la nostra estratègia, escollint les vies d’acció que seguirem i rebutjant les que no siguin adequades.

La creativitat en el màrqueting sempre ha de tenir una direcció que ens guiï i que ens faci entendre allò que serà o no acceptat. És a dir, malgrat que la creativitat pretengui sorprendre i innovar contínuament, també té els seus límits. El més important és saber adaptar-la tant a la identitat de la marca com als seus objectius i finalitats. Òbviament, per molt creativa i potent que sigui una idea, no funcionarà igual si el client és un banc o és una marca de xocolata, o si és una marca nova o amb molta o poca competència, d’aquí la importància de la recerca prèvia. I per descomptat no hem d’oblidar el propòsit principal de la creativitat, vendre més.

La creativitat en el màrqueting sempre ha de tenir una direcció que ens guiï i que ens faci entendre allò que serà o no acceptat

La creativitat no només es troba en els departaments creatius de les agències, sinó que ha d’estar present en totes les àrees de l’empresa, o és que no es necessita creativitat quan realitzem el desenvolupament d’un nou producte, o quan ampliem els nostres canals per arribar a més clients?. Per diferents que siguin les receptes totes elles necessiten una gran dosi de creativitat, encara que moltes persones decideixin no utilitzar aquest ingredient per pensar que no té relació amb el seu treball. Però tal com va dir Lluís Bassat, “la creativitat empresarial és la que fa girar la roda de l’economia i cada limitació a la creativitat l’única cosa que aconsegueix és posar un pal en aquesta roda”.

I d’on traiem la creativitat?

La creativitat és un ingredient que no creix en tots els jardins, cal saber treballar-la i cuidar-la i hi ha persones que ho aconsegueixen i unes altres que no sempre, però hi ha coses que poden ajudar-nos a desenvolupar-la i potenciar-la.

L’autor Paul Cremen en el seu llibre “Vostè pot ser tant bo com vulgui ser” ens diu que per ser originals hem de buscar la inspiració en fonts insòlites. És a dir, hem de sortir d’allò que és convencional, perquè en el desconegut és on trobarem la clau de l’èxit, la creativitat. Hem de fer-nos preguntes, mirar al nostre voltant, mantenir-nos informarts d’allò que succeeix al món, conèixer les tendències, imaginar, descobrir què vol la gent.

Hem de sortir d’allò que és convencional, perquè en el desconegut és on trobarem la clau de l’èxit

Perquè la creativitat no és solament tenir una idea brillant i innovadora, sinó que com ja hem comentat anteriorment cal cuinar-la, donar-li textura, forma i crear una acció concorde. Perquè si no ho fem, tindrem una gran idea, original i transgressora, que no generarà cap valor i que no serà efectiva, en definitiva, tindrem un plat sense cap sabor.

Així que ja ho sabeu, cal seguir sempre la recepta per aconseguir l’èxit!

Comentar

Your email address will not be published.