Donar un (ciber)cop de mà als nostres clients

Posted by | novembre 20, 2013 | content marketing, Social Media | No Comments
Echar una cibermano a nuestros clientes

Al món de les xarxes socials, el community manager encarregat dels perfils d’una empresa ha de competir, a l’hora de dirigir-se als seus clients actuals o potencials, contra missatges d’altres empreses, de família, d’amics, de mitjans d’informació… Una de les claus perquè els clients considerin que els aportem informació de valor és ser útils per a ells, i no una simple eina de publicació de missatges publicitaris.

Si generem continguts que realment resultin interessants als usuaris, podrem deixar de banda els esforços per trobar allò més sorprenent o allò potencialment més viral per centrar-nos en solucionar problemes i respondre preguntes. Així, generarem relacions duradores amb els nostres clients.

Com ja hem esmentat, tota empresa ha de lluitar per l’atenció dels seus clients contra la família i els amics d’aquests clients, entre d’altres. Si ens consideren com un element d’ajuda, i seguim la màxima d’informar més que promocionar, els clients associaran amb la nostra empresa valors de confiança i fidelitat.

Si el client considera la nostra gestió en xarxes socials com un element d’ajuda, associarà amb l’empresa valors de confiança i fidelitat

 

Així doncs, hem de ser útils i fer que els usuaris també considerin que ho som, però com? A continuació exposem 8 maneres d’aconseguir-ho.

1. Ser un recurs

Avui dia, qualsevol persona es veu “aclaparada” a les xarxes socials per diferents empreses de qualsevol tipus i grandària reclamant la seva atenció, demanant que es converteixin en el seu amic, els segueixi, se subscrigui, llegeixi, miri, faci clic… Aquells community managers menys imaginatius intenten destacar només amb la freqüència dels seus missatges o bé oferint-nos alguna cosa a canvi per cridar la nostra atenció (el més fàcil, recórrer a un concurs de Facebook o a regals). Però enviar missatges amb massa freqüència pot tenir conseqüències no desitjades. En lloc d’utilitzar únicament aquestes tècniques, cal prestar ajuda i proporcionar informació que els usuaris necessitin, com per exemple adreces, consells, etc.

 

2. Ser curiós

Hem d’entendre que els nostres clients potencials necessiten prendre millors decisions, i saber com podem millorar les seves vides proporcionant-los la informació necessària. La millor manera d’entendre les necessitats dels clients és preguntar a clients reals. Hem de comprendre no només què necessiten els consumidors, sinó com i on prefereixen accedir a la informació.

 

3. Escoltar

Res és més revelador que les consultes dels clients a les xarxes socials. Cada minut podríem trobar clients buscant respostes i solucions amb el típic “Algú sap…?”, especialment a Twitter. Qualsevol pot respondre donant la seva opinió, i una bona manera d’avançar-nos a comentaris negatius és ser els primers a oferir una resposta. És per això que un constant monitoratge de la marca en xarxes socials ajudarà en aquest sentit.

 

4. Ser transparent

Pensar amb anterioritat gairebé totes les preguntes que se li podrien passar pel cap a un consumidor, fins i tot abans que es plantegin fer-les, i saber quina resposta se’ls proporcionaria en tots els casos.

Una de les claus perquè els clients considerin que els hi aportem informació de valor és ser útils per a ells, i no només una eina de publicació de missatges publicitaris.

 

5. Ser pacient

Servir d’ajuda als nostres clients potencials no significa que de la nit al dia es converteixin en clients fidels d’una marca. Però, sens dubte, estarem sembrant llavors que amb bastant probabilitat creixeran amb el pas del temps.

 

6. Ser intel·ligent

Per tenir èxit, els clients potencials han de veure’ns com un amic. I si, com els seus amics reals, els proporcionem coses bones i que els aportin valor, seran més propicis a ser fidels a la marca, i ens recompensaran de la mateixa forma en què recompensen als seus amics.

 

7. Ser fiable

La confiança mai havia estat més important que ara com un actiu intangible de l’empresa. És per això que necessita ser gestionada correctament perquè la gent cregui la informació publicada. Òbviament, es tracta d’un aspecte que va molt més enllà de la gestió de perfils en xarxes socials i que ha de néixer de la pròpia empresa.

 

8. Fer màrqueting del nostre màrqueting

Fa soroll l’arbre que cau enmig del bosc si no hi ha ningú per escoltar-lo? Una popular pregunta que podem traslladar a la nostra estratègia per ajudar els clients: sabrà algú que existeix si no la promocionem? Convé recordar periòdicament a través de les xarxes socials que estem oberts a qualsevol pregunta, dubte, suggeriment… El llançament d’una estratègia basada en respondre preguntes, aclarir dubtes o crear contingut que uneixi informació i promoció no ha de ser el final d’un recorregut, sinó el principi.

 

El potencial de les xarxes socials com un servei d’ajuda al client, ben aprofitat, farà que passem de realitzar un màrqueting basat en les necessitats de les empreses a construir un màrqueting amb allò que necessitin realment els clients. Això ajudarà a establir un vincle més fort amb ells que tindrà opcions de romandre a llarg termini.

Comentar

Your email address will not be published.