Claus del community management

Posted by | juny 09, 2015 | Social Media | No Comments

Què suposa gestionar les xarxes socials d’una empresa o entitat? El community management va més enllà de compartir continguts amb regularitat a les xarxes socials, ja que, per exemple, s’ha de detectar quina gent utilitza cada xarxa social, els interessos dels seguidors, així com les hores de major activitat i interacció. Amb una visió completa de la figura del community manager, es desenvoluparà una estratègia integral i coherent de comunicació, sense deixar res de costat.

Els elements clau d’un bon community management es basen en:

Gestionar de manera encertada les publicacions a les xarxes socials, donar resposta i interaccionar amb els seguidors, així com mantenir els perfils socials actualitzats.

Comunicar i fer arribar els missatges de manera directa, clara i atractiva, per aconseguir que els continguts compartits en els perfils obtinguin la resposta esperada (likes, favorits, retweets), per, en definitiva, generar compromís i vinculació entre la gent i la marca.

Observar i escoltar a la comunitat per saber què és el que més li agrada a la gent, què genera reaccions positives i negatives. A través de l’observació es determinarà l’estratègia a seguir en cadascuna de les xarxes amb l’objectiu de maximitzar l’impacte. També és essencial observar a la competència (saber què fa, les seves fortaleses i les seves febleses) per saber guiar millor a la comunitat de seguidors i exercir el lideratge d’opinió.

Mitjançar entre l’organització i els seguidors, i viceversa, per la qual cosa ha de gestionar doblement amb l’objectiu d’aconseguir el creixement regular de tots dos. Aquesta doble funció és de gran ajuda per a les organitzacions, ja que ajuda a millorar i a respondre a les necessitats del públic.

Analitzar periòdicament l’evolució i el funcionament de les xarxes socials. Això ha de convertir-se en un procés constant, la qual cosa permetrà corregir i adaptar l’estratègia de les marques a les situacions.

Conèixer a fons l’organització així com els productes i/o serveis que es comercialitzen, la qual cosa permetrà la identificació del valor agregat de la marca i aportarà un nivell d’informació essencial per guiar a les comunitats.

En definitiva, el community management ha de ser exercit per un bon professional, el community manager, que tingui implícita la capacitat d’experimentar i que vagi més enllà de les xarxes socials. El community manager ha de saber transformar-se en client assidu dels productes i serveis de la marca a la qual li gestiona les xarxes socials, i provar, testar i identificar les febleses i actuar en conseqüència. Tot aquest conjunt acabarà repercutint positivament en la gestió global de la marca.

Comentar

Your email address will not be published.